Humor

DOWCIPY CHEMICZNE:

1. Definicja chemika
Chemik jest to osoba rozwijająca ogólną teorię z wzorów wyprowadzonych z niewielką dokładnością, z wątpliwych założeń opartych na podejrzanych tabelach wyników uzyskanych na podstawie niejednoznacznych eksperymentów przeprowadzonych za pomocą niedokładnej aparatury przez osoby o wątpliwej sprawności i mentalności.

2.
Alchemicy daremnie próbowali dokonać transmutacji metali nieszlachetnych w złoto. A gdyby tak zastosować reakcje podwójnej wymiany?
2Al + 2Cu = 2Au + Cl2

3.Chemik
Stary chemik nie umiera. On tylko przestaje reagować.

4.Związek chemiczny
- Co to jest związek chemiczny?
- Związek chemiczny to małżeństwo dwojga chemików.

5.Rozmowa
Nauczyciel do ucznia:
- Jasiu co przedstawia ten wzór?
- mam to na końcu języka...
- to wypluj szybko, bo to kwas solny!

6. Baranek
Nazwy soli tworzymy poprzez dodanie końcówki "an" do nazwy kwasu, a nazwę metalu podajemy w dopełniaczu. Cóż, kiedy uczniom czasami zamiast azotan baru wychodzi ... baran azotu Ba(NO3)2

7. Pytanie
-Czemu niedźwiedzie brunatne nie rozpuuszczają się w wodzie?
-Bo nie są polarne.

WNIKLIWA ANALIZA CHEMICZNA... KOBIETY
Temat
:
Analiza chemiczna

Przedmiot badań:
Kobieta

Symbol:
Ko

Odkryta przez:
Adama

Waga atomowa:
Średnia oczekiwana 59 u, ale znane są izotopy od 50 do 80 u.

Występowanie:
Nadwyżki ilosciowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwości chemiczne:
1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami.
2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.
3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ją samą w obecności mężczyzny.
4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem (alkoholem etylowym).
5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:
1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.
2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.
3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.
4. Gorzka jeśli używać jej niewłaściwie.
5. Znajdowana pod różnymi postaciami od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:
1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.
2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.
3. Pomocna przy wypoczynku.

Testy:
1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.
2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.
3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.
4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.